Wat is Teatsen?

Het teatsen is een relatief nieuwe sport, die nog nergens anders ter wereld beoefend wordt. Jelle Dijkstra en Wietse Veenstra uit WERGEA zijn de bedenkers van dit zeer spectaculaire spel.

“Het ledental van onze kaatsvereniging bleef wel gelijk, maar de animo voor het kaatsen liep terug, we moesten dus iets spectaculairs bedenken, om te zorgen dat de belangstelling groter werd”. Dijkstra en Veenstra bedachten een spel, dat een combinatie is van kaatsen en tennissen.

Het teatsen was geboren. De sport houdt in, dat er gekaatst wordt met een tennisracket, of dat er getennist wordt op een kaatsveld. Het is maar hoe je het bekijkt.
Dat was allemaal leuk bedacht maar de uitvoering bleek nog lastig te zijn. We hadden moeilijkheden met de bal, een kaatsbal was te hard en een tennisbal te zwaar. Dit in verband met blessures. Het werd uiteindelijk een kaatsebal (een geplastificeerde rubberbal, waar kinderen mee tegen de muur gooien) met een diameter van ongeveer 6 cm. Dat leverde echter weer nieuwe problemen op, want zo’n kaatsebal kan gemakkelijk ver weg (heel ver weg) geslagen worden, terwijl het de bedoeling bij TEATSEN is, dat de tegenstander hem terugslaat. Dus bedachten we de regel, dat de bal eerst 1 maal moet stuiten, voordat hij het speelveld verlaat. De wedstrijden worden op afzonderlijke velden gespeeld (niet zoals bij kaatsen waar de wedstrijden door elkaar lopen).

Toen het spel eenmaal was uitgedacht en geprobeerd was, moest er natuurlijk ook een wedstrijd gehouden worden. En dachten Dijkstra en Veenstra, laten we er dan maar meteen een wereldkampioenschap van maken. Het eerste WK werd gespeeld in 1994 door voornamelijk Wergeasters en de buitenleden van de plaatselijke kaatsvereniging. De opkomst was groot: 32 teams: ofwel 96 deelnemers. De kampioenen kwamen dan ook allemaal uit Wergea. Het daaropvolgende jaren groeide de belangstelling. Er Zijn heel veel dorpen waar ze nu ook Teatsen. Dit jaar spelen we al weer ons 26e WK!

Veel plezier met het spelen van TEATSEN

De F.T.B. (Friese Teatsbond)