Opgave Wraldkampioenskip Teatsen

LET OP: Als je je opgeeft voor het WK, moet je het gehele weekend beschikbaar zijn. Dus de drie teatsers die zaterdags teatsen, moeten ook zondags teatsen. Mocht het door een blessure of ander omstandigheden niet mogelijk zijn om zondags met hetzelfde partuur aan te treden, dan wordt er een teatser die al is uitgeschakeld, bijgeloot.