Commissie

De Teatscommissie bestaat op het moment uit 10 personen:

  • Auke Johan Postmus
  • George Kooistra
  • Koen Wielinga
  • Marc Bekhof
  • Jelle Jasper Tadema
  • Reinder Veenstra
  • Frids Fridsma
  • Dries Gerbens
  • Rudi de Lange
  • Wietze Wijbrandi

Deze mannen zorgen elk jaar voor de organisatie van het Wergeaster en het Wereldkampioenschap. Om contact met de commissie op te nemen: Kijk op de contact-page.