Hall of Fame

Alle wereldkampioenen op een rij:

Heren 2018
Rutger Balk, Leeuwarden
Johan Boonstra, Leeuwarden
Frank Zeer, Leeuwarden.

Heren 2017
Johannes de Leeuw, Goutum
Eelco Kimsma, Goutum
Sjoerd Hiemstra, Goutum.

Heren 2016
Tsjerk Akkerman, Oldeboorn
Auke Johan Postmus, Wergea
Robbert Kooistra, Wergea.

Heren 2015
Johannes de Leeuw, Leeuwarden
Eelco Kimsma, Goutum
Sjoerd Hiemstra, Leeuwarden.

Heren 2014
Joost Willekes, Hardegarijp
Tjeerd de Boer, Franeker
Bjorn Folkers, Joure.

Heren 2013
Rutger Balk, Leeuwarden
Han Homminga, Leeuwarden
Frank Zeer, Leeuwarden.

Heren 2012
Joost Willekes, Hardegarijp
Tjeerd de Boer, Franeker
Dennis Hageman, Leeuwarden.

Heren 2011
Rutger Balk, Leeuwarden
Maarten Grootendorst, Enschede
Han Homminga, Leeuwarden.

Heren 2010
Rutger Balk, Leeuwarden
Maarten Grootendorst, Enschede
Anton van der Sluis, Groningen.

Heren 2009
Joost Willekes, Hardegarijp
Tjeerd de Boer, Franeker
Bjorn Folkers, Amersfoort.

Heren 2008
Joost Willekes, Hardegarijp
Tjeerd de Boer, Franeker
Bjorn Folkers, Amersfoort.

Heren 2007
Auke Johan Postmus, Wergea
Tsjerk Akkerman, Aldeboarn
George Kooistra, Deventer.

Heren 2006
Rutger Balk, Leeuwarden
Maarten Grootendorst, Leeuwarden
Maurits Post, Franeker.

Heren 2005
Auke Johan Postmus, Wergea
Tsjerk Akkerman, Aldeboarn
George Kooistra, Enschede.

Heren 2004
Auke Johan Postmus, Wergea
Tsjerk Akkerman, Aldeboarn
George Kooistra, Enschede.

Heren 2003
Auke Johan Postmus, Wergea
Tsjerk Akkerman, Aldeboarn
George Kooistra, Enschede.

Heren 2002
Dirk Vermeulen, Reduzum
Pieter Roorda, Reduzum
Chris Paasen, Reduzum

Heren 2001
Auke Johan Postmus, Wergea
Tsjerk Akkerman, Aldeboarn
George Kooistra, Enschede.

Heren 2000
Jan Sinnema, Wergea
Jan Willem Sinnema, Wergea
Dirk Terpstra, St. Annaparochie.

Heren 1999
Dirk Vermeulen, Reduzum
Hendrik Bijl, Reduzum
Geert Couperus, Reduzum.

Heren 1998
Bauke v.d. Veen, Wergea
Johan v.d. Veen, Wergea
Henk v.d. Veen, Wergea.

Heren 1997
George Kooistra, Wergea
Jan Zwart, Wergea
Auke Johan Postmus, Wergea.

Heren 1996
Jouke Tuinstra, Berlikum
M. Fennema, Leeuwarden
Antoine Sloot, Leeuwarden.

Heren 1995
Jan Sinnema, Wergea
Willem Kooistra, Wergea
Auke Johan Postmus, Wergea.

Heren 1994
Bert Sinnema, Wergea
Henk Terpstra, Wergea
Freddy Sinnema; Wergea.

Dames 2019
Daniel Beimers, Hurdegaryp
Jasper Regtien, Hurdegaryp
Joost Willekes, Hurdegaryp

Dames 2017
Floor Snoeijing, Leeuwarden
Karin Boonstra, Leeuwarden
Marlies Huurman, Leeuwarden.